Notícies d'última hora

Menjador

MENJADOR ESCOLAR CURS 2019 – 2020

DESCARREGAR FULL DE RESERVA SERVEI DE MENJADOR >>

DESCARREGAR NORMES DE FUNCIONAMENT MENJADOR >>

Si voleu, podeu emplenar el formulari corresponent i enviar-ho escanejat, a l’e-mail de l’ecola: cpmiquelcostaillobera.palma@educacio.caib.es

comensalsEl servei de menjador funcionarà tots els dies lectius compresos entre l’11 de setembre de 2019 i el 19 de juny de 2020 (ambdós inclosos). El seu funcionament serà a càrrec de COMENSALS, empresa mallorquina que aposta per una cuina ecològica.

HORARI

  • Alumnat que no fa activitats extraescolars: de 14:00 a 15:30 hores. Us pregam que vengueu a recollir els/les vostres fills/es puntualment de 15:00 a 15:30 hores.
  • Alumnat que sí fa activitats extraescolars: de 14:00 a 16:00 hores.

El servei comptarà amb monitors/es per a l’alumnat d’Educació Infantil i d’Educació Primària, que vetllaran per a que els/les alumnes vagin adquirint els hàbits d’higiene (rentar-se les mans abans de dinar), d’aprendre a menjar bé (amb la boca tancada, utilitzant els coberts correctament, etc.) d’adesar les taules després de dinar i de que juguin tranquil·lament i sense molestar-se mútuament al pati. A l’entrada de l’escola hi ha un tauler on diàriament s’informa breument de les incidències en el dinar de l’alumnat d’Educació Infantil. Així mateix podeu consultar-hi els menús i diverses informacions sobre aquest servei.

Hi haurà dues modalitats d’usuaris:

1. ALUMNAT FIXO (5 dies setmanals) Preu menú: 6.15€ dia

FORMA DE PAGAMENT:

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. S’haurà de presentar el full de domiciliació bancària complimentat abans de dia 18 de setembre de 2019. Les domiciliacions es passaran durant els 5 primers dies hàbils de cada mes. En cas de no pagar un rebut, s’enviarà una còpia a la família de l’alumn@ i una al director de l’escola. Si en el termini de 5 dies, a comptar des de l’entrega de la carta d’avís, no s’ha pagat el rebut pendent, l’infant causarà baixa al servei de menjador. Per tornar a utilitzar aquest servei, s’haurà de pagar el total del deute i abonar el tiquet d’esporàdic.

DEVOLUCIÓ FALTES JUSTIFICADES. En cas que l’alumn@ no faci ús del servei durant 2 o més dies, la devolució de l’import dels menús es farà de la següent manera:

  • El primer dia l’usuari pagarà íntegrament el menú. – A partir del segon dia, si s’ha avisat al centre i es considera com a falta justificada, es retornarà la part de l’import del menú corresponent a l’aliment (2 €).
  • En cap cas es tornarà l’import de les despeses de personal de cuina, monitors i amortització de material.

IMPORTANT: Les úniques faltes justificades són les de malaltia i s’hauran de justificar a través de certificació mèdica. La devolució es farà a final de cada trimestre al número de compte corrent familiar que es notifiqui telefònicament o per escrit a l’empresa.

2. ALUMNAT ESPORÀDIC

Preu menú:

  • Bloc de 5 tiquets a 6,55€ = 32,75€
  • Dies solts : 7,10 €

FORMA DE PAGAMENT:

TIQUET. Una persona designada per l’empresa despatxarà i recollirà diàriament els tiquets a les 9:10 a l’oficina de l’AMIPA…

Si voleu, podeu emplenar el formulari corresponent i enviar-ho escanejat, a l’e-mail de l’ecola: cpmiquelcostaillobera.palma@educacio.caib.es

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies